بانک مرکزی در بانک VTB (ارمنستان) | روزنامه:

120


بانک مرکزی به اطلاع می رساند که بانک VTB (ارمنستان) به صورت منظم فعالیت می کند، نقدینگی تامین می شود و به سپرده های خود بدون وقفه خدمات رسانی می کند. در حال حاضر، بانک در حال تلاش برای بازگرداندن خدمات مناسب و کامل به دارندگان کارت بانک در خاک جمهوری ارمنستان است. در حال حاضر، مشتریان بانک می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک VTB (ارمنستان) و همچنین نقل و انتقالات لازم، پرداخت‌های خود در شعب بانک VTB (ارمنستان) یا از طریق ابزارهای خدمات از راه دور بانک آزاد باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تراکنش ها می توانید با بانک تماس بگیرید.

لازم به ذکر است بانک وی تی بی ارمنستان دارای نقدینگی کافی، سرمایه و همچنین کلیه ابزارهای تامین نقدینگی دائمی بانک مرکزی به طور کامل در اختیار بانک می باشد.





Source link