2 میلیون و 78 هزار واکسن ویروس کرونا در ارمنستان انجام شده است

94


تا تاریخ 13 مارس، 2078121 واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در ارمنستان انجام شده است که از این تعداد:

  • دوز اول: 1100161،
  • دوز دوم: 949463،
  • تقویت کننده ها: 28497

Source link