عکس های جدید اینا خوجامیریان و بحث در مورد آنها – اخبار ارمنستان

351


اینا خوجامیریان بازیگر چند روز پیش در حال گذراندن تعطیلات خود در یکی از استراحتگاه های ارمنستان بود. در این مدت این بازیگر موفق به گرفتن یک سری عکس شد که اولین عکس ها را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

“هماهنگ”. این بازیگر عکس های جدید را اینگونه شرح داده است.

این که آیا بدن بازیگر زن باز نیست، عکس ها توانسته اند در مرکز بحث ها ظاهر شوند، همانطور که او در یک پتو پیچیده شده است، تصور عکس ها رختخواب است.

Source link