تنش زدایی و عادی سازی روابط با همسایگان از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است

153


از آنجاکه همسایگان، محیط اول امنیتی کشور محسوب می شوند همواره باید در تنش زدایی و عادی سازی روابط با آنها بکوشیم و دولت سیزدهم نیز این اقدام را انجام داده است و ضمن حضور در مذاکرات وین با همسایگان نیز رابطه خوبی برقرار کرده است.

– ” کارشناس مسائل “اوراسیا” گفت: از آنجاکه همسایگان، محیط اول امنیتی کشور محسوب می شوند همواره باید در تنش زدایی و عادی سازی روابط با آنها بکوشیم و دولت سیزدهم نیز این اقدام را انجام داده است و ضمن حضور در مذاکرات وین با همسایگان نیز رابطه خوبی برقرار کرده است.

“مهدی خورسند” در گفت وگو با میزان، با اشاره به تلاش های دولت سیزدهم در راستای بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای حهان بیان کرد: در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم شاهد بروز بحران در “قفقاز جنوبی” بودیم که جمهوری آذربایجان بعد از جنگ قره باغ 2020 که با بازیگری فعال ترکیه و روسیه صورت گرفت، سرمست از پیروزی های بعد از جنگ رو به گردنکشی علیه ایران آورده بود که ایران با تدابیر و دیپلماسی فعال توانست این فضا را به نفع خود تغییر دهد.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم دستگاه دیپلماسی کمک به ارمنستان برای ایجاد مسیر های بدیل ترانزیتی بود، افزود: دولت سیزدهم به ارمنستان برای ایجاد مسیر های ترانزیتی جدید کمک کرد تا جلوی بازیگری سازمان کشور های ترک و ایجاد مسیر ترانزیتی زنگزوری که باکو و آنکارا مدنظر شان بود و ارتباط ایران با قفقاز شمالی و جنوبی را قطع می کرد مدیریت کرد.

“خورسند” با اشاره به سفر رییس جمهور به ترکمنستان و تاجیکستان گفت: شاید رییس جمهور برای حضور در کنفرانس های منطقه ای به این کشورها سفر کرد اما به ارتقای روابط تهران با عشق آباد و دوشنبه نیز کمک کرد.

کارشناس مسائل اوراسیا افزود: روابط ایران با ترکمنستان و تاجیکستان تحت تاثیر یکسری نظامات معنایی منفی در دهه 90 به شدت روند نزولی گرفته بود و حتی بازار ترکمنستانی که همسایه نزدیک ماست را از دست داده بودیم و سطح مبادلات با این کشور از سال 95 تا 99 به یک چهارم رسیده بود.

وی گفت: دولت سیزدهم از زمان آغاز بکار خود فورا وارد مذاکره با تاجیکستان شد، زیرا این کشور مخالف عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای بود.

لذا با تدابیر ویژه و با کمک روسیه توانستیم نظر این کشور را جلب کرده و در این سازمان عضو شویم.

خورسند با اشاره به اینکه برنامه همکاری 25 ساله با سفر امیرعبداللهیان به چین نیز وارد فاز اجرایی شد، گفت: در ماه های گذشته شاهد توسعه روابط و بازگرداندن شرایط دولت به شرایط عادی بوده ایم.

وی در پایان تصریح کرد: از آنجاکه همسایگان، محیط اول امنیتی کشور محسوب می شوند همواره باید در تنش زدایی و عادی سازی روابط با آنها بکوشیم و دولت سیزدهم نیز این اقدام را انجام داده است و ضمن حضور در مذاکرات وین با همسایگان نیز رابطه خوبی برقرار کرده است.

بیشتر بخوانید: مذاکرات منطقه ای؛ امری مفید برای منطقه/ راهبرد ایران امنیت درون زاست
کلید واژه ها: دولت سیزدهمعادی سازی روابطهمسایگانسیزدهمتنش زداییعادی سازیمذاکرات وینروابطدولتجمهوری آذربایجاناقداممذاکراتکشوربرقرارسازیامنیتیعادیبهبود روابطرابطهآذربایجانشوندحضوردادهمحیطکارشناساقداماتاوراسیابازیگریقره باغگفت وگوSource link