54 درصد از مبادلات تجاری روسیه با «کشورهای غیردوست» است.

150


حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهایی که این کشور را تحریم کرده اند، 54 درصد از کل حجم تجارت روسیه را تشکیل می دهد. این را تاس با استناد به مطالعه FinExpertixa گزارش داد.

در سال های اخیر، شریک تجاری اصلی روسیه اتحادیه اروپا بود. در سال 2021، 35-9٪ (282 میلیارد دلار) از گردش تجاری روسیه به اتحادیه اروپا رفت. سهم چین از تجارت با روسیه دو برابر کمتر است – 17.9٪ (140.7 میلیارد دلار).

لازم به یادآوری است که دولت روسیه فهرستی از کشورهای غیردوست تهیه کرده است که شامل کشورهای تحریم کننده مسکو می شود.Source link