سیستم حکومتی در آرتساخ در حال تغییر است.

119


روزنامه “هراپارک” می نویسد. کمیسیون اصلاحات قانون اساسی آرتساخ بحث پیشنهادات ارائه شده توسط کمیسیون مفهومی را تکمیل کرده و به یک وجه مشترک رسیده است که مفهوم اصلاح قانون اساسی تا دو هفته آینده آماده خواهد شد. بعد از آن فصل به فصل در مورد آن بحث خواهند کرد و در عرض 1-2 ماه این مفهوم برای بحث عمومی ارائه خواهد شد. منبع ما در کمیسیون با بیان اینکه تغییرات کلیدی در نحوه اداره کشور است، گفت: انتقال از سیستم فوق ریاستی فعلی به سیستم نیمه ریاستی سابق با تغییرات حاصله صورت خواهد گرفت.

پست نخست وزیری پیش بینی می شود و غیره، برنامه دولت در شورای ملی تصویب می شود، شورای ملی فرصت عدم اعتماد به برنامه دولت را خواهد داشت، در حالی که اکنون برنامه در حال بررسی است.

به گفته منبع ما، احکام انتقالی قانون اساسی تصریح می کند که در سال 2023 مجلس ملی و در سال 2024 انتخابات ویژه ریاست جمهوری برگزار می شود.Source link