قول می دهم به زودی بهبود پیدا کنم. آندره ویدیو جدیدی از بیمارستان منتشر کرد – اخبار ارمنستان

242

آندره خواننده دیروز ویدئویی از بیمارستان گلندیل منتشر کرد و از مردم خواست برای بهبودی او دعا کنند. این خواننده گفته بود که برای زندگی و مرگ جنگیده است.

امروز آندره ویدیوی جدیدی از بیمارستان منتشر کرد که در آن از کسانی که برای سلامتی او دعا کردند تشکر کرد.

او گفت: قول می دهم به زودی بهبود پیدا کنم و آهنگ جدیدی ارائه کنم.

آندره نشان داد که تحت کنترل پزشکان است، اما فاش نکرد که دقیقاً چه اتفاقی برای او افتاده است.

Source link