ایالات متحده به شدت نگران حرکت نیروهای آذربایجانی است. “وزارت امور خارجه”

166


“جالینا پورتر”، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و “اوراسیا” گفت که ایالات متحده عمیقاً نگران حرکت نیروهای آذربایجان در قره باغ کوهستانی است. «ایالات متحده عمیقاً نگران حرکت نیروهای آذربایجانی است. وی گفت: «حرکت نیروها و سایر اقدامات تشدید کننده غیرمسئولانه است و باعث تحریک غیرضروری می شود.Source link