بیانیه وزارت خارجه روسیه

143


روسیه از تشدید تنش در قره باغ کوهستانی بسیار نگران است. به گزارش “ارمنپرس”، در این باره اطلاعیه: منتشر شده توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه.

ما از افزایش تنش در قره باغ کوهستانی بسیار نگران هستیم. «حقایق تهاجم مسلحانه به منطقه مسئولیت نیروهای حافظ صلح فدراسیون روسیه که در بولتن اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دفاع روسیه در 26 مارس ثبت شده است، با مفاد بیانیه سه جانبه روسیه و آذربایجان مغایرت دارد. و رهبران ارمنستان در 9 نوامبر 2020.” در این اطلاعیه.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نیروهای حافظ صلح روسیه در حال اتخاذ تدابیری برای کاهش تنش در قره باغ کوهستانی هستند. روسیه از طرفین خواست خویشتنداری نشان دهند تا از اجرای توافقات سه جانبه سران ارمنستان، روسیه و آذربایجان اطمینان حاصل کنند.Source link