نیروهای آذربایجان همچنان در قسمت “کاراگلوخ” نزدیک “فاروخ” به اقامت خود ادامه می دهند

150


در طول 28 مارس هیچ نقض قابل توجهی آتش بس در سراسر خط تماس گزارش نشد و وضعیت عملیاتی – تاکتیکی همچنان متشنج بود. ستاد اطلاع رسانی آرتساخ در این باره پیامی را منتشر کرد.

«نیروهای آذربایجان در استحکامات “کاراگلوخ” در نزدیکی “فاروخ” باقی مانده‌اند و هیچ تغییر موضعی در طول روز ثبت نشده است.

نیروهای مسلح آرتساخ تدابیر احتیاطی و بازدارندگی بیشتری به ویژه در مسیر “کاراگلوخ” اتخاذ کرده است. همزمان، کار با فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه با هدف بازگرداندن طرف آذربایجانی به مواضع اولیه در جریان است.

در این بیانیه آمده است: از همه می‌خواهیم خونسردی خود را حفظ کرده و اخبار رسمی را دنبال کنند.Source link