“آینده ما” . دیدار و مجموعه عکس خورن لونیان با بازیکنان جوان فوتبال – اخبار ارمنستان

198


خورن لیونیان، هنرپیشه، هنرمند ارجمند جمهوری اسلامی ایران با دانشجویان آکادمی باشگاه فوتبال “اورارتو” دیدار کرد. این بازیگر با انتشار یک سری عکس نوشت: “آینده ما”.

بازیکنان جوان فوتبال سوالات خود را از خورن پرسیدند.

اتفاقا خورن لیونیان یک هوادار پر و پا قرص فوتبال است. پسر بزرگ این بازیگر، آرمن، «عاشق فوتبال» است و در فوتبال حضور دارد.

Source link