فدراسیون ژیمناستیک همکاری خود را با ناتالیا روتنبرگ قطع کرد

200


ناتالیا روتنبرگ دیگر نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک ارمنستان نیست؛ صندوق بین المللی پول همکاری خود را با او قطع می کند. “ارمنپرس”به گزارش آرمانپرس، این موضوع توسط فدراسیون گزارش شده است.

ناتالیا روتنبرگ، ورزشکار سابق، رقصنده باله، در فوریه امسال به عنوان معاون ژیمناستیک ریتمیک فدراسیون ژیمناستیک ارمنستان منصوب شد.

Source link