فیفا توپ رسمی جام جهانی را معرفی کرد

102


فیفا توپ رسمی جام جهانی که در قطر برگزار می شود را معرفی کرد. اسمش “سفر” بود. اشاره شده است که سریعتر از توپ های استفاده شده در مسابقات قهرمانی قبلی حرکت می کند.

جام جهانی از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در قطر برگزار می شود.

Source link