وزیر دفاع ارمنستان و سفیر رومانی در مورد مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردند

138


در 31 مارس، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان، “سورن پاپیکیان”، سفیر فوق العاده و تام الاختیار رومانی در ارمنستان، “کورنل یونسکو” و وابسته نظامی معتبر در جمهوری ارمنستان، سرهنگ “میرچا جوگورانو” (محل اقامت تفلیس) را پذیرفت.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، در این دیدار مسائل مربوط به امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر دفاع پیشنهاداتی را در مورد مرز ارمنستان و آذربایجان، وضعیت قره باغ کوهستانی، مواضع جمهوری ارمنستان در مورد کاهش تنش ارائه کرد.

همچنین موضوعات مربوط به همکاری های دوجانبه و چندجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین برای توسعه همکاری ها در زمینه های مورد علاقه ابراز آمادگی کردند.Source link