بخش آسیب دیده خط لوله گاز گوریس – کاپان – کجاران بازسازی شد

118


شرکت گازپروم ارمنستان به اطلاع می رساند تعمیرات قطعه خط لوله گاز گوریس – کاپان – کجاران که در جریان عملیات راهسازی در تاریخ 11 فروردین 1389 آسیب دیده بود، 12 فروردین ماه به پایان رسید. کارهای تولید گاز در حال انجام است.

Source link