عکس های جدید دختر داوید آقاجانیان و آنا دولتیان – اخبار ارمنستان

148


دیوید آقاجانیان بازیگر و خواننده آنا دولتیان اغلب عکس هایی از دخترشان کارینا را در اینستاگرام منتشر می کنند.

این خواننده سری عکس های جدید دخترش را ارائه کرد. کودک به دلیل سبکی که دارد اغلب در مرکز توجه مخاطب ظاهر می شود. آنا سایه های پاستلی را نه تنها در لباس های خود بلکه در لباس دخترش نیز به زیبایی ترکیب می کند که از توجه دنبال کنندگانش دور نمی ماند.

لازم به ذکر است که کودک به زودی 2 ساله می شود.

Source link