ارکستر مجلسی در مجتمع آموزشی مخیتر سباستاسی میزبانی شد

345


ارکستر مجلسی دولتی ارمنستان در سالن مرمر مجتمع آموزشی «مخیتار سباستاسی» کنسرت برگزار کرد. ارکستر (مدیر هنری و رهبر ارکستر: واهان مارتیروسیان) آثاری از کلاسیک های ارمنی و جهان ارائه کرد. به ویژه آثار باخ، موتسارت، برامس، شوستاکوویچ، کومیتاس-اسلامازیان، خاچاتریان اجرا شد.

اساتید آموزشگاه موسیقی مجتمع آموزشی لیلیت گریگوریان (ویولن)، لیلیت آراکلیان (پیانو) نیز در این کنسرت شرکت داشتند.

«ارکستر مجلسی دولتی ارمنستان همیشه با ابتکارات آموزشی مختلفی دست به کار می شود و موفق می شود عشق به موسیقی کلاسیک را در بین کودکان سنین مدرسه القا کند. این کنسرت بخشی از برنامه های آموزشی ما بود. فلیکس بابوریان، مدیر ارکستر مجلسی دولتی ارمنستان گفت: خوشحالیم که هنرجویان مجتمع آموزشی «مخیتار سباستاسی» با این گرما و شور اجراهای ما را پذیرفتند. همکاری با مجتمع آموزشی مستمر خواهد بود.

Source link