نقشه تعاملی خط مقدم در “اوکراین”

256

“موسسه آمریکایی برای مطالعه جنگ (ISW)” یک نقشه تعاملی از خط مقدم در “اوکراین” منتشر کرده است که برای مشاهده مناطق عملیات جنگی زوم می کند. نقشه: اینجا

Source link