اروپا در برابر باج خواهی انرژی روسیه مقاومت خواهد کرد و روسیه ضربه اقتصادی ویرانگری را دریافت خواهد کرد. بریزا

117


اروپا برای باج خواهی انرژی روسیه آماده است. در اتحادیه اروپا، آنها مطمئن هستند که می توانند ناراحتی های احتمالی را در پس زمینه تهدیدات توقف کامل گاز روسیه در زمستان امسال تحمل کنند. متیو برایزا، مشاور سابق وزیر امور خارجه آمریکا، مدیر سابق امور اروپا و اوراسیا شورای امنیت ملی آمریکا، دیپلمات متیو برایزا در کانال تلویزیونی اسپرسو اعلام کرد.

زمستان برای اروپایی ها به اندازه کافی ناراحت کننده خواهد بود، اما برای برخی از مشاغل بزرگ ناراحت کننده خواهد بود، نه برای خانه ها. این روزهای سردی برای اروپا خواهد بود. بریزا تاکید کرد: طبق نظرسنجی‌های عمومی در آلمان، آلمانی‌ها برای کاهش دما در خانه‌های خود آماده هستند و برای کاهش سرعت رشد اقتصادی آماده هستند.

به گفته این دیپلمات، چالش واقعی تغییر نظر اروپایی ها در زمستان خواهد بود، در صورتی که هوا بسیار سرد باشد و دشواری ها از آمادگی برای رویارویی با روسیه فراتر رود.

«اروپا آمادگی خود را برای مقاومت در برابر باج خواهی انرژی روسیه نشان می دهد که در این صورت روسیه ضربه اقتصادی ویرانگری را دریافت خواهد کرد. کرملین نمی تواند به تامین مالی عملیات نظامی علیه اوکراین در بهار ادامه دهد. اروپایی ها می دانند که روسیه باید در میدان جنگ متوقف شود.»

Source link