باکو به انتشار اطلاعات نادرست ادامه می دهد. وزارت دفاع

141

“وزارت دفاع آذربایجان” به انتشار اطلاعات نادرست ادامه می دهد. در شب 30 تا 31 ژوئیه، یگان‌های نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به مواضع آذربایجان واقع در شرق مرز ارمنستان و آذربایجان شلیک نکردند. وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان نسبتاً باثبات است و تحت کنترل کامل نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان است.

Source link