زارا ساهاکیان و پسرش عکس هایی از تعطیلات خود منتشر کردند – اخبار ارمنستان

637


زارا ساهاکیان بازیگر اخیرا به تعطیلات رفته است و اغلب عکس هایی را در میکروبلاگ خود منتشر می کند.

وی با انتشار عکس های خانوادگی گرم همراه با پسرش نوشت: “من ماهی قرمز گرفتم.”

Source link