سهامدار شوید. بانک ارمنستان سهام منتشر کرده است

183


اکونومبانک ارمنستان 51415 سهم عادی به ارزش اسمی هر کدام 10400 درام (19450 درام: ارزش بازار) منتشر کرد، حجم کل اوراق بهادار 534716000 درام به ارزش اسمی (1000021750 درام: ارزش بازار) است.

آرم اکونومبانک با قرار گرفتن در ابتدای شکل گیری نظام بانکی، به لطف تجربه بیش از 30 سال به دست آمده، هر ساله جایگاه خود را در بازار تقویت می کند و رشد پایدار شاخص های مالی را تضمین می کند.

جذابیت سهام بانک با افزایش نزدیک به 80 درصدی ارزش دفتری سهام طی 5 سال گذشته (1396/06/30 نسبت به 2022/06/30) نشان می دهد که همراه با سیاست پرداخت سالانه سود سهام، اهمیت زیادی به آن می دهد. به خواسته های سهامداران و توسعه کارآمد بانک که باز هم به منافع سهامداران کمک می کند. این بانک در 20 سال گذشته 18 بار به سهامداران خود سود سهام پرداخت کرده است.

به سهامداران این فرصت داده می شود که نه تنها سود سالانه دریافت کنند، بلکه با حضور در تعدادی از پروژه های اجرا شده، در مدیریت بانک مشارکت داشته باشند. افزایش روزافزون سهامداران که تعداد آنها به 6000 نفر می رسد، گواه اعتماد شکل گرفته در آرم اکونومبانک است.

سهام را می توان از 54 شعبه بانک فعال در شهر و مناطق ایروان خریداری کرد. برای جزئیات بیشتر به بانک مراجعه کنید سایت اینترنتی:

Source link