گفت‌وگو میان “صربستان” و “کوزوو” با میانجی‌گری اتحادیه اروپا باعث رفع تنش می‌شود.

144

در 1 آگوست، “جوزپ بورل”، مسئول سیاست خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا اعلام کرد که گفت‌وگو با میانجی‌گری اتحادیه اروپا بین “بلگراد” و “پریشتینا” امکان حذف تنش‌ها در منطقه و جلوگیری از تشدید بیشتر را فراهم می‌کند.

بورل در صفحه توئیتر خود نوشت: «ما از تصمیم کوزوو برای به تعویق انداختن روند (ممنوعیت اسناد صربستان) به اول سپتامبر استقبال می‌کنیم و انتظار داریم که تمام محدودیت‌های سفر فورا برداشته شود. “ارمنپرس”را مسائل باز باید در چارچوب گفت وگو با میانجی گری اتحادیه اروپا و با هدف عادی سازی همه جانبه روابط بین کوزوو و صربستان که برای ادغام آنها در اتحادیه اروپا ضروری است، حل و فصل شود.

Source link