جان سرباز مجروح ارتش هیچ خطری ندارد

146


همانطور که اطلاع دادیم، اول مردادماه سرباز نیروهای مسلح آلبرت ولادیکی بخشیان مجروح شد. حال سرباز مجروح رضایت بخش است. جان او در خطر نیست.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان

Source link