نستیا ایولوا و روما کاگرامانوف برنامه سفر جدیدی را آغاز کردند که اولین قسمت آن در ارمنستان فیلمبرداری شد – اخبار ارمنستان

178

روسی “Пятница!” اولین نمایش سفر جدید در کانال تلویزیونی برگزار شد که جایگزین پروژه معروف “Орел и Решка” خواهد شد.

Tert.am Lifeجزئیات را ارائه می دهد.

این برنامه “Trevel-Battle” نام دارد که اولین نسخه آن در ارمنستان فیلمبرداری شد، جایی که طنزنویسان مشهور با رقابت با یکدیگر مکان های جدیدی را کشف کردند. و برنده کسی است که مسیرش برای مخاطب جذاب تر باشد.

اولین تصویربرداری و مسیر برنامه در قلب ایروان، کاسکاد آغاز شد. ایولوا در روزهای جشنواره شراب در ایروان بود و رنگ ایروان را ارائه می کرد.

کاگرامانوف از طاق چارنتس بازدید کرد و گفت که کوه آرارات از اینجا قابل مشاهده است، میزبان کاشی ملی ارمنستان را در دامنه کوه آراگاتس امتحان کرد.

Source link