وضعیت نسبتا پایدار است و خودگردان تحت کنترل کامل است. ستاد اطلاع رسانی آرتساخ

130


از ساعت 22:00 وضعیت در خط مقدم جبهه شمالی و شمال غرب جمهوری آرتساخ به طور نسبی پایدار بوده و همچنان تحت کنترل کامل ارتش قرار دارد. ستاد اطلاع رسانی آرتساخ در این باره خبر داد.

اطلاعات منتشر شده از سوی برخی کاربران در شبکه های اجتماعی مبنی بر تلفات نیروی انسانی و موقعیتی طرف ارمنی با واقعیت مطابقت ندارد و نیروهای نظامی وزارت دفاع همچنان از طبیعتی که به آنها سپرده شده حفاظت می کنند. نیروهای دفاعی به همراه فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در آرتساخ در حال انجام اقدامات مناسب برای حل این وضعیت هستند. در این پیام آمده است: بار دیگر از هموطنان می‌خواهیم از انتشار اطلاعات نامشخص خودداری کنند.

Source link