اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری درگیری ها شده است

130


اتحادیه اروپا از طرف‌های آذربایجانی و ارمنی خواسته است تا فوراً عملیات نظامی در اطراف کریدور لاچین و سایر بخش‌های خط تماس را متوقف کرده و تنش‌ها را کاهش داده و به میز مذاکره بازگردند. “ارمنپرس”به گفته سخنگوی سرویس اقدام خارجی اروپا.

اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری درگیری‌هایی است که بین نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان در اطراف کریدور لاچین و سایر بخش‌های خط تماس رخ داده است. متأسفانه این درگیری ها تاکنون منجر به تلفات جانی و مجروحیت شده است. نیاز به تنش زدایی، احترام کامل به آتش بس و بازگشت به میز مذاکره برای جستجوی راه حل های مذاکره وجود دارد. اتحادیه اروپا متعهد به کمک به غلبه بر تنش ها و ادامه مشارکت خود در روند برقراری صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی است.

Source link