سیروشو با انتشار عکسی با مایو از بهبودی این هیکل گفت – اخبار ارمنستان

183


سیروشو خواننده ای که این روزها در آمریکا به سر می برد و دخترش را به دنیا آورد، از چند روز گذشته در میکروبلاگ خود فعال بوده و از روزمرگی و زندگی در این دوران می گوید. او عکسی به همراه دختر تازه متولد شده اش زابل منتشر کرد. چهره ترمیم شده این خواننده کاربران شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرد که در پاسخ به آن سیروشو عکسی با مایو منتشر کرد و نوشت: زمانی که هنوز نمی توانید به باشگاه بروید و نمی توانید رژیم غذایی خود را دنبال کنید تا به تغذیه آسیبی نرسانید، اما باید به سرعت بهبود پیدا کنید زیرا اجراهای بعدی وجود دارد. یکی از بزرگترین مشکلات اهالی صحنه و بانوان ورزشکار. شما فقط شروع می کنید به انجام همه کارها با تفکر بیشتر و حساب شده و اغلب به بهای لذت و آسایش خودتان. ریکاوری بار سوم دشوارتر است، اما شما در حال حاضر در آن استاد هستید. در هر صورت، هنوز کار زیادی برای بهبودی کامل دارم.”

Source link