3 مورد نقض آتش بس در قره باغ توسط نیروهای جمهوری آذربایجان

149وزارت دفاع روسیه تایید کرد طی بیست و چهار ساعت گذشته سه مورد نقض آتش بس توسط ارتش آذربایجان در قره باغ ثبت شده است. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: بین المللSource link