افزایش تنش اخیر بر ضرورت حل و فصل مناقشه قره باغ تاکید می کند. وزارت امور خارجه آمریکا

132


وزارت خارجه آمریکا در رابطه با افزایش تنش و درگیری های نظامی همراه با تلفات جانی در منطقه درگیری قره باغ کوهستانی بیانیه ای صادر کرد. به ویژه در این بیانیه آمده است.

«ایالات متحده عمیقاً نگران است و از نزدیک عملیات نظامی شدید در اطراف قره باغ کوهستانی را دنبال می کند که با گزارش هایی مبنی بر تلفات و تلفات جانی همراه است. ما خواستار اقدامات فوری برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید بیشتر هستیم.

وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرد که افزایش اخیر تنش بر ضرورت حل و فصل مابقی مسائل مربوط به مناقشه قره باغ کوهستانی یا ناشی از آن از طریق مذاکره، همه جانبه و با ثبات تاکید می کند.

Source link