“در کنار آرتساخ بایستید”. سرژ تانکیان عکسی از پرچم آرتساخ منتشر کرد – اخبار ارمنستان

140


سرژ تانکیان، نوازنده گروه راک «سیستم آ داون» با انتشار پرچم آرتساخ با اشاره به وضعیت مرز آرتساخ نوشت: “در کنار آرتساخ بایستید”.

وی در صفحه اینستاگرام در قسمت «استوری» به وضعیت مرزها نیز اشاره کرد.

Source link