“ما زمین، وطن، زندگی می دهیم”. پست آرویک اودومیان – اخبار ارمنستان

154


آرویک اودومیان تهیه کننده و مجری با انتشار پستی در بخش “استوری” صفحه اینستاگرام خود به وضعیت مرزها اشاره کرد. «ما زمین، وطن و زندگی مشترک را وقف می کنیم. ما برای صلح التماس می کنیم که در ازای آن ما را می کشند.”

Source link