کشتی ها و هواپیماهای جمهوری خلق چین از خط مرکزی تنگه تایوان عبور کردند. رویترز:

164


حداقل 10 کشتی نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) به طور موقت در جریان تمرینات نظامی از خط به اصطلاح مرکزی تنگه تایوان عبور کردند. در 4 اوت، رویترز به نقل از منابع تایوانی در این باره گزارش داد “ارمنپرس”را

در کنار آن، طبق همین داده ها، چندین هواپیمای نیروی هوایی جمهوری خلق چین نیز وارد این خط شدند که برای مدتی به عنوان خط جداکننده متعارف در تنگه ای که جزیره تایوان و سرزمین اصلی چین را جدا می کند، عمل می کند.

به گزارش تاس، در همان زمان، منطقه شرقی فرماندهی رزمی PRC توپخانه دوربرد را در تنگه تایوان شلیک کرد.

Source link