گزینه یحیی از دست پرسپولیس پرید | طبق ادعای یک رسانه آذربایجانی،

154


طبق ادعای یک رسانه آذربایجانی، یورگن لوکادیا مهاجم مدنظر یحیی گل محمدی برای پرسپولیس به تیم قره باغ پیوست.

– ” در حالیکه گفته می شد یورگن لوکادیا، مهاجم مدنظر یحیی گل محمدی است و به زودی برای پیوستن به پرسپولیس راهی تهران می شود بنا به ادعای رسانه های آذربایجانی به تیم قره باغ پیوست! لوکادیا فصل قبل در عضویت تیم بوخوم بود و سابقه بازی در آیندهوون و برایتون را هم داشته.

کلید واژه ها: یورگن لوکادیاپرسپولیسیحیی گل محمدیگل محمدیقره باغیحییمهاجممحمدیرسانهآیندهوونبرایتونتهرانعضویتسابقهبوخومبازیSource link