ادگار ایگیتیان عکسی از غسل تعمید پسرش منتشر کرد – اخبار ارمنستان

170

ادگار ایگیتیان بازیگر با انتشار عکسی در کنار پسرش از غسل تعمید پسرش خبر داد.

“ما نه تنها برای موفقیت در زندگی، برای خلاص شدن از شر ناخوشایند، نه برای اینکه بیمار شویم، بلکه برای داشتن زندگی ابدی با خدا تعمید یافته ایم. با تعمید، راه نجات در برابر ما باز می شود. ادگار ایگیتیان نوشت: باشد که عشق و لطف خدا همیشه شما را راهنمایی کند، پسر.

Source link