اوکراین سفیر ایران را اخراج کرد

124


اوکراین در واکنش به ارسال تسلیحات ایران به روسیه، اعتبار سفیر ایران را لغو و تعداد دیپلمات‌های سفارت ایران را کاهش داد. این در بیانیه وزارت امور خارجه اوکراین آمده است.

وزارت امور خارجه اوکراین سفیر ایران در اوکراین را احضار کرد و به وی گفته شد که ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه با موضع عمومی رهبری ایران در مورد بی طرفی، احترام به حاکمیت و تمامیت اوکراین در تضاد است.

در این پیام آمده است: در واکنش به چنین اقدام غیردوستانه، طرف اوکراینی تصمیم گرفته است تا اعتبار سفیر ایران در اوکراین را لغو کند و همچنین تعداد کارکنان دیپلماتیک سفارت ایران در کیف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اوایل امروز ارتش اوکراین اعلام کرد که چندین پهپاد ساخت ایران را که ارتش روسیه برای حمله به اودسا از آن استفاده کرده بود، سرنگون کرد.

Source link