خوشحالیم که بتوانیم کار سخت و دشوار سربازان را کمی آسان کنیم.» مریم الکسانیان – اخبار ارمنستان

85


بازیگر زن مریم الکسانیان در حال حاضر به طور فعال در فعالیت های سازمانی مشغول است و در میکروبلاگ خود از فعالیت ها می گوید.

ما و ژنراتورها. ما آن را به لطف شما خریدیم. خوشبختی من حدی ندارد مخصوصا که 1 هدیه از فروشگاه گرفتیم. خوشحالیم که بتوانیم کار سخت و دشوار سربازان را کمی آسان کنیم. ما به کمک ادامه خواهیم داد، همچنین آنچه را که در این زمان مورد نیاز است خریداری خواهیم کرد. همانطور که شکسته ایم، باید قدرت پیدا کنیم زیرا چاره دیگری وجود ندارد.
ما از شما تشکر می کنیم. به مردمی که هر کاری برای کمک به ما انجام دادند. این به سربازان ما می رسد. ما به شما اطمینان می دهیم” این بازیگر نوشت.

Source link