ما سرزمین قدرتمندی نخواهیم داشت. گریگ گئورگیان – اخبار ارمنستان

144

گریگ گئورگیان مجری و طنزپرداز با انتشار کلیپی در صفحه اینستاگرام خود با حضور خورن آبراهامیان، بازیگر ارمنی، هنرمند خلق اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد جماهیر شوروی نوشت: “هر روز بهتر کار می کنیم. هر کدوم جای ما هر روزی. مکانیسم بسیار ساده است. بیدار شو و بگو: امروز غیرممکن را انجام خواهم داد، بهترین کار را خواهم کرد. می دانم چقدر برای همه ما سخت است. خیلی سخت است، اما ما وطن قدرتمند و دارای موقعیت نخواهیم داشت. کار لازم بود، هر روز، هر ساعت. تلاش خستگی ناپذیر، با پشتکار، آگاهانه. و این عشق واقعی به وطن خواهد بود. و ما یک وطن قدرتمند واقعی را خواهیم دید، نه تنها در استاتوس ها و آهنگ ها.”

Source link