پیش نویس سنای روسیه در صورت فوت یک نفر از بسیجیان، وام وی به طور کامل یا جزئی بازپرداخت می شود

107


سناتورهای روسی آندری تورچاک، نیکولای ژوراولف، آندری کلیشاس و ایرینا روکاویشنیکوا لایحه ای در مورد امتیازات اعتباری برای شرکت کنندگان در جنگ بین روسیه و اوکراین تهیه کردند.

یکی از نویسندگان این لایحه تاکید کرد: در صورت فوت یک بسیجی، وام وی به طور کامل یا جزئی بازپرداخت می شود.

پرداخت وام به سربازان برای دوره شرکت در جنگ ممکن است مسدود شود، بانک ها موظفند این درخواست ها را ظرف پنج روز بررسی کنند.

Source link