در روسیه آنها به نسبت “10 داغستانی، 10 ارمنی، 1 روسی” سرباز می شوند.

86


به گزارش RFI فرانسه، تساخیاگین البگدورج رئیس جمهور سابق مغولستان به نفع گروه های قومی مغولی ساکن روسیه صحبت کرد. من می خواهم از همه کسانی که از روسیه فرار می کنند درخواست کنم. رئیس جمهور سابق مغولستان گفت: جهان با آغوش باز و قلبی باز از شما استقبال خواهد کرد. وی تاکید کرد که مردم از روسیه از ظلم، دیکتاتوری و مرگ فرار می کنند.

تساخیاگین البگدورژ خاطرنشان کرد که از آغاز جنگ علیه اوکراین در روسیه، اقلیت های قومی – بوریات ها، کالمیک ها، تووان ها – بیشترین آسیب را دیده اند و به عنوان “علوفه توپ” مورد استفاده قرار گرفته اند. رئیس جمهور پیشین گفت: ما مغول ها نیز با آغوش باز از شما استقبال خواهیم کرد. او از پوتین خواست که جنگ را متوقف کند، “قتل ها و ویرانی های دیوانه وار را متوقف کند.

لازم به ذکر است که صف های عظیمی در سمت روسیه در مرز روسیه و مغولستان تشکیل شده است.

عامل قومی در جریان “عملیات و بسیج ویژه” در روسیه به عامل اصلی تبدیل می شود و به روش قانونی پاکسازی قومی و نسل کشی گروه های قومی بالقوه جدایی طلب تبدیل می شود.

مغولستان قبلاً ادعای بوریاتیا، کالمیکیا، تووا (سلام شویگو) را دارد. بقیه نیز منتظر لحظه ای هستند که رژیم کرملین به اندازه کافی ضعیف شود تا تجزیه روسیه را آغاز کند. قدیروف وعده داد که ساکنان چچن هیچ احضاریه دریافت نخواهند کرد. وی تاکید کرد: از مردم چچن به ویژه مادران عزیز و محترممان می خواهم آرامش خود را حفظ کنند.

بسیج در روسیه همه را تحت تأثیر قرار داد. گزارش هایی وجود دارد که در سن پترزبورگ به نسبت «10 داغستانی، 10 ارمنی، 1 روسی» سربازگیری می کنند. در سایر مناطق نیز تصویر به همین صورت است.

همچنین بخوانید “چهره ارمنی” نگران کننده خدمت سربازی روسیه

Source link