نخست وزیر پاشینیان با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد

96


نخست وزیر نیکول پاشینیان در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

نخست وزیر به تجاوزات گسترده آذربایجان علیه ارمنستان و پیامدهای آن اشاره کرد. رئیس دولت بر بحث های صورت گرفته در شورای امنیت سازمان ملل بر اساس درخواست ارمنستان و بیان مواضع مشخص و هدفمند کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال تجاوز آذربایجان تاکید کرد.

نیکول پاشینیان بر اهمیت واکنش کافی جامعه جهانی به خروج فوری واحدهای آذربایجان از خاک جمهوری ارمنستان و لزوم توجه مستمر و مستمر برای جلوگیری از تجاوزات جدید آذربایجان تاکید کرد. رئیس دولت همچنین به نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط آذربایجان و واقعیات هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌ها اشاره کرد.

به گزارش دولت، آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی از حفظ تنش در مرز ارمنستان و آذربایجان، بر اهمیت حل مشکلات منطقه از طریق مذاکرات صلح آمیز تاکید کرد.

Source link