آتیلا چیچک و حسین ییلدیریم که کرد هستند از ماه اوت در ارمنستان تحت تعقیب هستند.

134


علاوه بر بیانیه وزارت دادگستری در مورد آتیلا چیچک و حسین یلدریم که از اتباع کرد هستند، موارد زیر را گزارش می کنیم.

دادگاه صلاحیت عمومی شهرستان سیونیک با صدور رای مجرمیت افراد مذکور در رای 29 دی ماه 1391 آتیلا چیچک را به 7 سال حبس تعزیری، مصادره مال به مبلغ 5700 تومان و حسینی محکوم کرد. یلدریم – ۷ سال حبس تعزیری با مصادره ۳ میلیون ریال اموال ایرانی.

در تاریخ 3 بهمن 1391 به استناد فرجام خواهی رأی، دادگاه تجدیدنظر کیفری جمهوری اسلامی ایران با رضایت بخشی از تجدیدنظرخواهی، رأی مبنی بر لغو حکم از حیث مجازات و اصلاح قسمت ابطال شده صادر و حکم قطعی را صادر کرد. 5 سال حبس و نوع مجازات مصادره اموال بدون تغییر باقی ماند. در عین حال، مطابق ماده مربوطه قانون جزا، مجازات مشروط برای آنها اعمال نشده است، یک دوره آزمایشی به مدت 3 سال تعیین شده است.

قرار منع تعقیب هر دو توسط دادگاه لغو و آنها از دادگاه آزاد شدند.

تاکید می‌کنیم که از سوی دادگاه تجدیدنظر، هم از سوی دادسرای عمومی و هم از سوی وکلای مدافع متهمان، نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر خواهی مطرح شد که درخواست تجدیدنظر رد شد.

بر این اساس، عمل قضایی مربوطه لازم الاجرا شد و در تاریخ 28 ژوئیه 2022، حکم اعدام و یک نسخه از عمل قضایی با توجه به اینکه در جمهوری ارمنستان، در صورت مجازات غیر مشروط، به سرویس آزمایشی ارسال شد. نظارت بر دوره آزمایشی توسط ریاست آزمایشی وزارت دادگستری انجام می شود.

طبیعتاً اجرای نظارت مستلزم اجرای اقداماتی است که توسط افسر آزمایشی انجام می شود: یافتن شخص، اطلاع دادن به او، توضیح حقوق و مسئولیت های وی، ثبت نام، تهیه طرح نظارت و غیره.

پس از وصول دستور قضایی، سازمان نظام وظیفه منطقه ای سیونیک به منظور حصول اطمینان از اجرای اقدامات مذکور، اقدام به اطلاع از محل اختفای افراد مذکور کرد که در نتیجه عدم یافتن آنها در تاریخ 17 مرداد 1391 درخواستی را برای اعلام جستجوی آتیلا چیچک و حسین یلدریم به دادگاه ارائه کرد.

در تاریخ 31 مرداد 1391 دادگاه صلاحیت عمومی شهرستان سیونیک با توجه به اینکه افراد مذکور ظاهراً از کنترل طفره می‌روند، تمام راه‌های کشف آنها تمام شده است، قرار تفتیش و اجرای حکم صادر شد. این تصمیم به شهرستان گوریس از ناحیه سیونیک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

وزارت دادگستری اعلام می کند که وزارت دادگستری از محل افراد تحت تعقیب اطلاعی ندارد.

Source link