آذربایجان در “یوروویژن نوجوانان” که در ایروان برگزار می شود شرکت نمی کند – اخبار ارمنستان

172

«تلویزیون و رادیو عمومی آذربایجان» در مورد موضوع شرکت طرف آذربایجانی در مسابقه «یوروویژن جوان 2022» که در ایروان برگزار می شود، اظهار نظر کرد.

به گزارش APA آذربایجان، آذربایجان در این مسابقات که 11 دسامبر در ایروان برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد.

Source link