دبیر شورای امنیت در آمریکا جلسات کاری برگزار خواهد کرد

87


آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت، از 26 سپتامبر در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. هیأت وزیران اعلام کرد: در چارچوب این سفر، دبیر هیأت وزیران جلسات کاری متعددی را برگزار خواهد کرد.

Source link