در ایرکوتسک، مردی به سمت کمیساریای نظامی تیراندازی کرد، وضعیت کمیساریای نظامی وخیم است.

79


حملات به کمیساریای نظامی در شهرک های مختلف روسیه ادامه دارد. آخرین حادثه در شهر اوست-ایلیمسک ایرکوتسک رخ داد که در آن مردی در کمیساریای نظامی تیراندازی کرد. این خبر را خبرگزاری «تایگا» به نقل از شاهدان عینی گزارش می دهد. به گزارش بایکال 24، در نتیجه این حمله قربانیانی وجود دارد. به گفته آنها، در نتیجه این تیراندازی ها قربانیانی نیز وجود دارد. واقعیت تیراندازی در وزارت امور داخلی منطقه ایرکوتسک تأیید شد.

در نتیجه این حمله، کمیسر نظامی الکساندر الیسیف در بخش مراقبت های ویژه در وضعیت وخیم قرار دارد. تیرانداز بلافاصله بازداشت شد.

پیش از این، بایکال 24 گزارش داده بود که کمیسر نظامی در بخش مراقبت های ویژه درگذشت.

Source link