سیاستمداران آمریکایی در حال بررسی امکان فروش تسلیحات به ارمنستان هستند

98


سیاستمداران آمریکایی تحت فشار کنگره در حال بررسی امکان فروش تسلیحات آمریکایی برای دفاع از ارمنستان هستند. این در بیانیه ای که توسط کمیته آمار ارمنیان آمریکایی (ANCA) در توییتر به اشتراک گذاشته شده است، بیان شده است.

برای اولین بار از زمان تولد دوباره ارمنستان در سال 1991، سیاستمداران آمریکایی تحت فشار کنگره، موضوع فروش تسلیحات آمریکایی را بررسی می کنند تا از ارمنستان در برابر تجاوزات جاری و پاکسازی قومی آذربایجان (با حمایت ترکیه) محافظت کنند. در بیانیه ANCA آمده است.

Source link