کادر داوری بازی ایرلند – ارمنستان مشخص شد

178


دیدار ایرلند – ارمنستان از دور آخر گروه اول لیگ B لیگ ملت ها توسط کادر داوری اسلوونی ارائه می شود. FFA در این باره می نویسد. راده اوبرنوویچ (اسلوونی) به عنوان داور اصلی این دیدار منصوب شد. کمک های داور یوره پراپروتنیک (اسلوونی) و گرگا کوردی (اسلوونی) و داور چهارم دیوید اشمایتز (اسلوونی) هستند. داور VAR ماتی جوگ (اسلوونی) و کمک داور VAR آلن بوروشاک (اسلوونی) هستند.

یادآور می شویم دیدار ایرلند – ارمنستان 6 شهریور ساعت 22:45 برگزار می شود.

Source link