آذربایجان سه میلیارد دلار برای احیای قره باغ اختصاص داد

77


دولت جمهوری آذربایجان بیش از سه میلیارد دلار برای احیای منطقه مورد مناقشه قره باغ اختصاص داده است.

– درگیری بلند مدت در منطقه مورد مناقشه قره باغ در سپتامبر 2020 شدت گرفت و به جدی ترین تنش در روابط بین باکو و ایروان در طول سالهای گذشته بدل شد.

این درگیریها با میانجیگری مسکو و امضا توافق آتش بس سه جانبه در نوامبر 2020 پایان یافت و در نتیجه آن، دو طرف اسرای خود را تبادل کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری ایران پرس”، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، باکو بازسازی قره باغ را پس از امضای توافق سه جانبه بین روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 10 نوامبر 2020 آغاز کرده است.

جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: شهرها و روستاهای جدید از زیر خاکستر جنگ و با استفاده از روشهای نوین شهرسازی در حال ساخته شدن هستند.

وی ادامه داد: پس از جنگ مبلغ سه میلیارد دلار از بودجه دولتی برای این مهم در نظر گرفته شده و دولت باکو در آینده مبالغ بیشتری اختصاص می دهد.

اوضاع در منطقه هنوز هم پر تنش است و درگیریهای گاه و بیگاه همچنان در منطقه مرزی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ می دهد.

116 بیشتر بخوانید:
کلید واژه ها: جمهوری آذربایجانآذربایجانقره باغمناقشه قره باغنشست مجمع عمومی سازمان مللمیلیاردمجمع عمومی سازمان مللجمهوریخبرگزاریبازسازی قره باغاختصاصدلارنوامبردرگیریمناقشهتنش در روابطتوافق آتش بسمنطقهتوافقاحیایوزیر خارجهسازمان مللمجمع عمومیمیانجیگریروستاهایموردامضاباکوارمنستانبازسازیSource link