امروز روز یاد و خاطره شهدای جمهوری آذربایجان است

109


امروز 27 سپتامبر، روز بزرگداشت قهرمانان آذربایجانی است که در جنگ جهانی قره باغ جان باختند.

به گزارش اینترآذ، ارتش آذربایجان در تاریخ 27 سپتامبر 2020، پس از تحریکات نیروهای مسلح ارمنستان و همچنین نیروهای تجزیه طلب تحت حمایت آن در قره باغ، اقدام به ضدحمله کرده و پس از 30 سال سرزمین های خود را از اشغال آزاد کرد. ارتش آذربایجان در جنگ دوم قره باغ نزدیک به 3000 شهید از دست داد.

خداوند شهدای ما را بیامرزد!Source link