بیایید قدردان هزاران پسر قهرمان باشیم.» Sofi Mkheyan – اخبار ارمنستان

98

سوفی مخیان خواننده در میکروبلاگ خود با انتشار کلیپی به قهرمانان و شهدای جنگ 44 روزه اشاره کرد.

«حتی اگر گناهکاران از قضاوت مردم اجتناب کنند، قضاوت خداوند اجتناب ناپذیر خواهد بود.

P.S. اگر “شجاع باشید” و یک بار به اربلور سفر کنید، همه چیز در زندگی شما تغییر خواهد کرد…
بیایید قدردان هزاران پسر قهرمان باشیم.”

Source link